Protejarea reputației și dreptul la libera exprimare

Protejarea reputației și dreptul la libera exprimare

În acest domeniu, asigurăm consultanță, asistare și reprezentare în ceea ce privește litigile vizând protejarea reputației persoanelor, în cadrul proceselor de răspundere civilă delictuală, înclusiv când acesteia i s-a adus atingere prin depășirea limitelor dreptului la liberă exprimare.

De asemenea, oferim consultanță juridică preventivă în vederea protejării libertății de exprimare, a limitelor în care aceasta poate fi exercitată în condiții legale, precum și asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată.