Relații cu autoritățile publice, contencios administrativ și fiscal

Relații cu autoritățile publice, contencios administrativ și fiscal

În ceea ce privește relațiile particularilor cu autoritățiile publice, principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează: reprezentarea, asistarea şi consilierea persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice; reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora; analiza actelor administrative şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative; reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă).  Tot în acest domeniu, asigurăm reprezentare şi asistare în litigiile de contencios administrativ și fiscal, în cadrul procedurilor în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ, reprezentare şi asistare în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative.